GINOP-5.1.5-16

 
A GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén.
 
A Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerőpiaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.
 
A Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület (Új Karrier Iroda) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében konzorciumivezetőként, Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna, Győr - Moson - Sopron megyékben pedig konzorciumi tagként vesz részt a részt a GINOP 5.1.5 pályázati programok megvalósításában.
 
A projektek célcsoportjába tartoznak azok a regisztrált álláskereső személyek, akik:
 
25 év alattiak,
vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségűek,
vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkeznek,
vagy 50 év felettiek,
vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra.
 
Továbbá részt vehetnek a projektben azok a személyek is, akik közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktívak, és programba vonásuk érdekében szolgáltatáskérőként kérik nyilvántartásba vételüket. A projektbe a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya irányíthatja az érdeklődőket annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába.
 
A projekt szoros együttműködésben valósul meg a kormányhivatalok, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a szolgáltató szervezetek között: a megyei kormányhivatalok járási hivatalai irányítják a nyilvántartásukban szereplő, célcsoportba tartozó személyeket a szolgáltatókhoz, továbbá nyilvántartásba veszik a szolgáltatók által toborzott inaktív személyeket.
 
A projektbe irányítást követően minden programrésztvevő részére egyéni fejlesztési terv készül, amely meghatározza a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges, igénybe vehető szolgáltatások körét. A szolgáltatások között szerepel a munka-, álláskeresési-, pszichológiai- és pályatanácsadás, a szociális információnyújtás, munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő, motivációs csoportos foglalkozások, álláskereső klub, valamint a munkavégzésre felkészítő, személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, a foglalkoztatásban maradás elősegítése. A szolgáltatások igény- és kompetenciafelmérésen alapulnak, valamint egyéni fejlesztési tervre épülnek. Célunk olyan információkkal és tanácsokkal ellátni az ügyfeleinket, amelyek hozzájárulnak elhelyezkedésükhöz, életpályájuk alakításához, életkörülményeik javításához.
 
A projekt kiemelt célja – a bevont személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének elősegítése –, érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.
 
A konzorciumban együttműködő szervezetek vállalják, hogy a szolgáltatásban részesülők legalább 20%-a közvetlenül elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon, továbbá az egyéni fejlesztési tervben rögzített célokat sikeresen megvalósítók aránya eléri a 80%-ot.
 
 
 
Weboldal készítés, szerkesztés | Webbolt bérlés - Sikeres webboltok | Domain regisztráció és tárhely szolgáltatás
design by Arcsin